Svartkrutt

En egen svartkruttgruppe for medlemmer av Egersund Pistolklubb samles til skyting siste lørdag i måneden kl. 10.00 på Fotland.

Les mer om svartkrutt skyting på svartkrutt.net.