Svartkrutt

Egersund Pistolklubb har egen svartkruttgruppe som samles til skyting siste lørdag i måneden kl 10.00 på Fotland.

Les mer om svartkrutt skyting på svartkrutt.net.