Kurs/innmelding

Nybegynnerkurs / Sikkerhetskurs

Vi arrangerer sikkerhetskurs lørdager, 4. Februar, 18. mars, og 9. september i 2023.
Ved behov setter vi opp kurs også andre datoer, så meld din interesse til kurs@egersundpk.no

Kurset er ferdig den lørdagen.

Dagen starter med en teoretisk innføring i sportens ulike programmer, lover og regler, samt teoretisk innføring i sikker håndtering av våpen. Vi vil også informere om hva som skal til for at en etter hvert kan skaffe seg egne våpen, og svarer på de spørsmål deltagerne måtte ha.

Denne opplæringen er obligatorisk for alle som ønsker å starte med pistolskyting. 

Kurset koster kr. 700.- for voksen, kr 350,- for ungdom opp til det år de fyller 20. Kursavgift betales i forkant av kurskvelden.

Meld din interesse for kurs via e-post til kurs@egersundpk.no. Send oss navn, adresse, postnummer, poststed, fødselsdato, telefonnummer og e-post. Vi tar kontakt og informerer om neste kurs med ledig kapasitet.

Innmelding

Ønsker du å bli medlem i Egersund Pistolklubb kan du sende en e-post til kasserer@egersundpk.no med Fullt navn, adresse, postnummer og poststed, samt din fødselsdato og ditt telefonnummer.


Alle medlemmer må ha sikkerhetskurs. Se over hvordan du går frem for å melde deg på. Har du et slikt kurs fra en annen pistolklubb ber du den klubben bekrefte det til oss, slik at du slipper å ta kurset på nytt.


https://www.idrettsforbundet.no/ kan du lese deg opp på de reglene som alle medlemmer plikter å følge når de melder seg inn i et idrettslag. Disse reglene gjelder også hos oss.


Vi ønsker at vår klubb skal være en plass for trivsel og utvikling for alle. Pistolskyting er en idrett som du kan drive med fra 12 års alderen og oppover  til du er 90, og gjerne lenger. Det passer for alle uansett kjønn og funksjonsevne.


Det er ingen krav til at du har eller skaffer deg våpen for å være medlem. Vi har mange våpen til gratis utlån. Du betaler kun for ammunisjon.


Ønsker du å kjøpe egne våpen må du ha vert medlem i minst 6 måneder der du har minst 10 oppmøter, du må ha vert med under avvikling av et stevne, og du må ha vert deltager på et stevne utenfor klubben. Vi stiller opp og følger deg gjennom det hele.

Når det er på plass får du en bekreftelse på din aktivitet fra klubben. 

Medlemskontigent:

            Barn/ungdom opp til og med året de fyller 20 år kr. 100.-. 

            Voksen kr 1000,-.

            (Av voksnes kontingent skal Skytterkretsen ha kr. 60,- , og Skytterforbundet skal ha kr. 350,-)

Treningsavgift:

            Det må betales en treningsavgift (for tiden kr. 30.-) i tillegg til kontingenten. 

            Utgifter til ammunisjon kommer i tillegg til treningsavgiften.