Skytetider


Skyting foregår på Fotland pistolbane.

Organisert trening er på mandager og torsdager fra kl. 18:00.

Påmelding via Spond til torsdags treninger. Les mer om Spond under Aktuelt.

For Ungdoms teamet: Onsdager fra kl. 18:00 til 19:30.

For konkurranser henvises det til terminlisten som du kan finner her.

Disse dagene er det skyteforbud på Fotland:

1. Nyttårsdag, Skjærtorsdag, Langfredag, 1. Påskedag, 2. Påskedag, 1. Mai, 17. Mai, 

Kristi Himmelfartsdag, 1. Pinsedag, 2. Pinsedag, 1. Juledag, 2. Juledag.