Skytetider


Skyting foregår på Fotland pistolbane.

Organisert trening er på mandager fra kl. 18:00, og torsdager fra kl.18:30

Påmelding via Spond til torsdags treninger. Les mer om Spond under Aktuelt.

For Ungdoms teamet: Torsdager fra kl. 16:30 til 18:00

For konkurranser henvises det til terminlisten som du kan finner her.

Disse dagene er det skyteforbud på Fotland:

1. Nyttårsdag, Langfredag, 1. Påskedag, 17. Mai, Kristi Himmelfartsdag, 1. Pinsedag, 1. Juledag.