Om klubben

Egersund Pistolklubb presenterer her noe av klubbens historie:

Historien fra 1960 - 1980 fortalt av Magne Tønnessen:

"Høsten 1960 startet det som for min del ble Egersund Pistolklubb. Jeg hadde lenge hatt lyst til å skyte med pistol, men visste ikke hvor eller hvem jeg skulle henvende meg til. Jeg fikk gjennom en bekjent et tips om å henvende meg til Gunleif Bowitz. Det gjorde seg så. Han sa at det var 3-4 andre som også kunne tenke seg å samles til mer organiserte skytekvelder.

Vi fastsatte så en dag hvor jeg skulle møte han på Årstadfjellet, på Bowitz sin eiendom. Det visste seg at da dagen kom, møtte også David Davidsen og Anders Helleren opp. Vi kom nå sammen hver 14. dag, når det var vær til det, gjennom hele -61. I 1962 ble vi enige om å starte en klubb.

Våren 1962 ble så klubben en realitet. Med Gunleif som selvskreven formann og kasserer, Davidsen som sekretær og vi andre to som styremedlemmer.

Vi fikk imidlertid ikke drive i Årstadfjellet lenger, da naboen og turgåere klaget over støy. Vi flyttet så til Helleland til Jeger- og Fiskeforeningens gamle leirduebane. Her var vi noen år. Nå var flere kommet med; Odd Olsen og Åge Koldal var noen av de første som meldte seg inn.

Vi såg oss nå om etter en egnet plass nærmere byen; på Slettebø (bak Vegvesenet) - tyskernes gamle pistolbane - men det var lite brukbart. Vi var på befaring på Burmaveien i de gamle potetkjellerne etter tyskerne. Her var det fint, men det manglet tak og strøm, og det var vanskelig å komme til da vi måtte over privat eiendom. Mens dette pågikk var vi i en korterte periode i kjelleren på Dalane videregående skole. Dette ble snart stoppet. Vi hadde kun noen jernbane-sviller til kulefangere. Noen ganger ble det bom, og kulene suste rundt ørene på oss.

Vi fikk så en avtale med Sivilforsvaret, og fikk leie tilfluktsrommet i Årstadfjellet. Her var vi i mange år og hadde en fin tid. Den senere historien kjenner de fleste.

Magne Tønnesen

1998"

Historien fra 1980 - 2002 fortalt av Reidar Hestnes:

"Her er litt om hva som hendte etter at vi ble kastet ut av Aarstad-fjellet.

Grunnen til at vi ble "kastet" ut var at Sivilforsvaret (som eier tunnelen / tilfluktsrommet) skulle oppgradere anlegget, så da ble det visst for hemmelig til at vi kunne være der. Det var i 1980.

Anlegget på Fotland ble påbegynt høsten 1980, og stod ferdig 1981. Ferdig nok til at en kunne begynne å skyte.

Avtalen med leie av "myra" kom senere. Feltskyting blir blant annet arrangert der.

Vi var dermed uten innebane fra 1980 til 1990. Det var et stort minus for klubben, da vinter og høst er tiden det er flest aktive skyttere.

Anlegget på Eie, der vi skyter i dag, ble ferdig i 1990. Der må nesten Ingvar Abrahamsen og sønnen Johannes få litt skryt for alt det arbeidet de la ned der. Svein Aarstad bør også nevnes. Han var en foregangsmann både når det gjaldt anlegget både på Fotland og på Eie.

Gunleif Bowitz var enda aktivt med i kulissene da vi startet arbeidet med banen på Eie.

Reidar Hestnes

01.04.02"