Skytebaner

Årstadfjellet pistolbane.

Klubben har sagt opp leieavtalen. 

Fotland pistolbane

All skyting foregår på Fotland Pistolbane.

Fotland har en 25m bane m/ 10 skiver. Vi har også 10 standplasser, beregnet på feltskyting med inntil 6 skyttere pr. lag, ute i området rundt for feltskyting.

Banen er kraftig modernisert de seneste årene med innlagt strøm og vann. Det er også bygget et sanitærbygg med tilstøtende boder. Toalettdelen har universal utforming.

Banen på Fotland er tilgjengelig for alle medlemmer som har nøkkel. Har du ikke nøkkel kan søke styret om å få leie en.

All aktivitet skal dokumenteres i baneloggen.

Treningsavgift, for tiden kr. 30.-, skal betales av alle som deltar. Denne avgiften er med å dekke klubbens utgifter til strøm, vedlikehold, renhold, osv. osv.)


Utendørs skytebane på Fotland.

        Klikk her for kart til Fotland

 

 

Flere bilder: