Styret og verv

Tillitsverv i Egersund Pistolklubb valgt på årsmøte 16. mars 2021:

Styret

Leder: Reidar Hestnes Tel: 472 91 876 Mail: leder@egersundpk.no

Nestleder: Ronald Eikefjord Tel: 481 48 759 Mail: nestleder@egersundpk.no

Kasserer: Olav Austad Tel: 915 26 300 Mail: kasserer@egersundpk.no

Sekretær: Lene Johansen Tel: 976 22 566 Mail: sekreter@egersundpk.no

Styremedlem: Morten Svanes Tel: 454 24 479 Mail: styremedlem1@egersundpk.no

Styremedlem: Gjert M. Aarstad Tel: 514 95 047/ 468 15 966 Mail: styremedlem2@egersundpk.no


Varamedlem: Terje Svanes Tel: 918 85 096 Mail: vara1@egersundpk.no

Varamedlem: Frank Mjølhus Tel: 907 65 664 Mail: vara2@egersundpk.no

Kontrollutvalg:

Leder: Lars Christian Damgaard

Medlem: Alf Øystein Bowitz

Varamedlem: Leif Brock

Valgkommite:

Leder: John Richard Blitzner

Medlem: Olav Håland

Medlem: May Brit Håland

Varamedlem: Tore Lien


Klubbens Epost: post@egersundpk.no