Styret og verv

Tillitsverv i Egersund Pistolklubb valgt på årsmøte 16. mars 2021: 

Styret 

Leder: Reidar Hestnes                     Tel: 472 91 876 Mail: leder@egersundpk.no

Nestleder: Ronald Eikefjord                  Tel:       481 48 759 Mail: nestleder@egersundpk.no

Kasserer:   Olav Austad                         Tel: 915 26 300 Mail: kasserer@egersundpk.no

Sekretær: May Brit Håland   Tel: 476 23 680 Mail: sekreter@egersundpk.no

Styremedlem: Hans Petter Helland           Tel: 975 56 534 Mail: styremedlem1@egersundpk.no

Styremedlem: Gjert M. Aarstad                   Tel: 514 95 047/ 468 15 966   Mail: styremedlem2@egersundpk.no


 

Varamedlem:      Terje Svanes                          Tel:      918 85 096 Mail: vara2@egersundpk.no

Varamedlem:      Frank Mjølhus                       Tel:      907 65 664 Mail: vara1@egersundpk.no

 

Kontrollutvalg:   

Leder:                   Leif Brock     

Medlem:              Stine Kristin Johansen                

Varamedlem:      Morten Laursen

 

Valgkommite:   

Leder:          Steven Hegelstad

Medlem:             Arne Eikeland

Varamedlem:    Tore T. Lien


Klubbens Epost: post@egersundpk.no