Tillitsverv i Egersund Pistolklubb valgt på årsmøte 5. mars 2020:

Styret

Leder: Reidar Hestnes Tel: 472 91 876

Nestleder: Ronald Eikefjord Tel: 481 48 759

Styremedlem: Kjetil Ellertsen Tel: 977 11 360

Styremedlem: Morten Svanes Tel: 454 24 479

Kasserer: Gjert M. Aarstad Tel: 514 95 047/ 468 15 966

Sekretær: Lene Johansen Tel: 976 22 566

Varamedlem: Olav Austad Tel: 915 26 300

Varamedlem: Terje Svanes Tel: 918 85 096

Kontrollutvalg:

Leder: Lars Christian Damgaard

Medlem: Alf Øystein Bowitz

Varamedlem: Leif Brock

Valgkommite:

Leder: John Richard Blitzner

Medlem: Olav Håland

Medlem: May Brit Håland

Varamedlem: Stian Norheim


Klubbens Epost: egerpk@gmail.com