Arrangement

Egersund Pistolklubb tilbyr pistolskyting som et arrangement til grupper.

Vi tilpasser oss ønskene dere måtte ha så lenge det er sikkerhetsmessig forsvarlige ønsker.

Eksempelvis kan vi arrangere en konkurranse dere imellom.

Det blir skutt med .22 LR kaliber. Dette er pistoler uten mye rekyl. Det vil være kyndige instruktører til stede, så det er ikke nødvendig med forkunnskap om våpen. 

Pris pr person er kr 250,-

En må regne ca. 2 timer for besøket hos oss, alt etter hvor mange dere er.

Vi har varmestue og en står under tak å skyter. Hos oss er det nulltoleranse for alkohol. Et besøk hos oss bør derfor vurderes å legges til starten av en event. Starttidspunkt blir vi enige om. Det tas forbehold om at vi kan stille med nok mannskap.

Som et tillegg til  velger de fleste å få testet litt kraftigere pistoler og revolvere. Våre instruktører har et vidt spekter av egne våpen. 

Dersom dette er ønskelig så må en gi beskjed på forhånd. 

Vi har mulighet til å stille med pistoler i 9mm og 45 acp, revolver er hovedsakelig 38 og magnum 357.

Instruktørene stiller med egne våpen og det kan variere hva som kan være med etter hva de enkelte har.  Den enkelte har med ammunisjon til sitt/sine våpen.

Priser:

- 9mm = kr 3,50 pr skudd

- 45 acp = kr 6 pr skudd

- Revolver 38 / 357 = kr 5 pr skudd

De fleste regner inn 100 – 200 skudd fordelt over flere våpen.  Denne delen er noe helt spesielt, og noe de fleste setter stor pris på.