2022

Styremøte protokoller 2022.

Protokoll fra styremøte 1. november 2022 finnes her.

Protokoll fra styremøte 19. oktober 2022 finnes her.

Protokoll fra styremøte 5. oktober 2022 finnes her.

Protokoll fra styremøte 06. september 2022 finnes her.

Protokoll fra styremøte 03. august 2022 finnes her.

Protokoll fra styremøte 31. mai 2022 finnes her.

Protokoll fra styremøte 20. april 2022 finnes her.

Protokoll fra styremøte 14. mars 2022 finnes her, og vedlegget finnes her.

Protokoll fra styremøte 26. februar 2022 finnes her.

Protokoll fra styremøte 25. januar 2022 finnes her.