Støtt oss med din Grasrot andel! Send SMS "Grasrotandelen 983897657" til 60000.

Din støtte går av Norsk Tipping sitt overskudd og koster deg ingen ting ekstra når du tipper.


Frem til 17. August er det ferie.

Når treningen gjenopptas 17. August vil vi gå tilbake til starttid 18:00.

Lag kl. 18:00 og kl. 18:30 vil bli lagt ut for forhåndspåmelding via Spond. fra 19:00 er det påmelding ved oppmøte.

Treningene arrangeres innenfor anbefalte smittevern tiltak så derfor er det kun 5 mann pr. lag og forhåndspåmelding.

Alle treningstider samt dagens program blir annonsert via Spond. Se mer om Spond under aktuelt.


Ungdomsgruppen: Mandager fra kl. 16:30 til kl. 18:00

NB! På grunn av trenermangel har vi ikke anledning til å ta inn nye i gruppen,

men alle er velkommen på ordinære treninger på mandager og torsdager.

Ønsker du å begynne med pistolskyting?

Klikk her for å lese mer.

Egersund Pistolklubb Postboks 243 4379 Egersund - Kontonummer: 3270 67 02759 - egerpk@gmail.com

Våre sponsorer: