Medlemskap

Egersund Pistolklubb har per i dag ca. 135 betalende medlemmer og er med i Norsk Idrettsforbund.

I utgangspunktet kan alle "oppegående" personer uten kriminell løpebane kan søke medlemskap i klubben.

De som ønsker å kjøpe eget våpen må skyte aktivt i klubben i 6 måneder, vise sunt vett og ha fylt 21 år. De må også ta et begynnerkurs. Disse kursene arrangeres flere ganger i året, og vi disponerer endel utlånsvåpen til bruk på kursene og under opplæringsperioden etterpå.

Det er skriftlig "eksamen" ved kursslutt. Kursbevis (med bestått) må legges ved våpensøknaden.

Ta kontakt med formannen eller andre i styret for mer informasjon.