Skytebaner

Årstadfjellet pistolbane.

Banen i Årstadfjellet er tilgjengelig for alle medlemmer som har nøkkel og kode til alarmen. Koden til alarmen er personlig og kan ikke lånes ut.
All aktivitet skal dokumenteres i baneloggen.
Treningsavgift, for tiden kr. 30.-, skal betales av alle som deltar. Denne avgiften er med å dekke klubbens utgifter (leie, strøm, vedlikehold, renhold, osv. osv.)

Banen ble åpnet 28.februar 2012

Banen er godkjent for kaliber opp til 11,25mm, dog ikke magnum ladninger og mantlede kuler.
Imidlertid skyter vi kun .22 på ordinære fellestreninger på denne banen. 
Utenom ordinær fellestrening kan en skyte med ammunisjon opp til 9mm/ .38 (Mantlet eller bly)

5 baner med vende figurer, flott oppholdsrom, kjøkken og sekreteriat.
Hele anlegget er tilpasset rullestolbrukere.


     Fotland pistolbane

Banen på Fotland er tilgjengelig for alle medlemmer som har nøkkel. Har du ikke nøkkel kan du låne nøkkel av en som har.
All aktivitet skal dokumenteres i baneloggen.
Treningsavgift, for tiden kr. 30.-, skal betales av alle som deltar. Denne avgiften er med å dekke klubbens utgifter (strøm(bensin), vedlikehold, renhold, osv. osv.)


 
 

Flere bilder:
Comments