Aktuelt‎ > ‎

Innkalling til Årsmøte

lagt inn 20. des. 2011, 10:54 av egerpk   [ oppdatert 23. jan. 2012, 11:21 ]
Årsmøte Egersund Pistolklubb

Tirsdag 31. Januar, klokken 19.00

Lokalene på Pingvinen fritidsklubb

Alle medlemmer hjertelig velkommen

Dokumentet ligger også i klubben lokaler for gjennomlesing.


Forslag (skriftlig) må være EPK i hende senest 2 uker før årsmøte
 
 

Årsmøte 2012

Saksliste:

Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede.

Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

Sak 3: Valg av dirigent og sekretær, samt 2 til å skrive under på protokoll.

Sak 4: Behandling av årsmelding.

Sak 5: Behandling av revidert regnskap.

Sak 6: Vedtak av budsjett.

Sak 7: Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

Sak 8: Muntlig orientering om saken angående nye lokaler.

Sak 9: Kontingent..

Sak 10: Kort orientering angående personalkonflikt.

Sak 11: Røyking på klubbens bane på Fotland.

Sak 12: Kaffe .

Sak 13: Premiering.

Sak 14: Valg.

 

-Styret-
Comments